Selasa, 01 Mei 2012

JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira)


Jumbara (Jumpa Bakti Gembira)

A. UMUM.
Sesuai Program Kerja Pengurus Cabang PMI Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Bidang Pembinaan Generasi Muda pada Tahun 2008 maka akan diselenggarakan Jumpa Bhakti Gembira ( JUMBARA ) Palang Merah Remaja ( PMR ) Palang Merah Indonesia Cabang Tingkat Kabupaten Cilacap.
Untuk memberikan ketentuan Jumbara PMR PMI Cabang Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2008 ini diperlukan Pedoman Pelaksanaan yang jelas.
Dengan dikeluarkannya Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan semua anggota Panitia, Pengurus PMI, Peserta dan semua unsur yang terkait dapat mengetahui dan memahami segala ketentuan / peraturan tentang Pelaksanaan Jumbara PMR PMI Cabang Tingkat Kabupaten Cilacap.

Sabtu, 28 April 2012

Apa Itu Jumbara?

JUMBARA atau Jumpa Bakti Gembira, yaitu suatu kegiatan yang rutin dikukan oleh para anggo PMR dari sejumlah daerah di indonesia.Kegiatan ini di selenggarakan oleh PMI yang bertujuan agar para anggota PMR dari daerah-daerah mana pun bisa bertegur sapa dan saling bertukar ilmu yang bisa di bilang silturahmi antara para anggota PMR di Indonesia.

Minggu, 22 April 2012

Palang merah remaja

sumber http://id.wikipedia.org 

Logo Palang Merah Indonesia
Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.